Meeting Register Page

Biologiska mångfaldens dag: Vi vill vara en del av lösningen – vill du?
Jordens artrikedom är helt beroende av vatten. Biologisk mångfald - variationen i gener, arter och ekosystem - lyfts allt oftare som lösningen för många av nutidens stora globala utmaningar. Samtidigt är osäker tillgång till rent vatten och artutrotning några av de allvarligaste riskerna mot människors hälsa och levnadsvillkor. Inför Biologiska Mångfaldens Dag arrangerar vi ett webbinarium den 20e maj där vi presenterar de senaste forskningsrönen om biologisk mångfald och praktiska restaureringsprojekt i sötvattenekosystem som gynnar artrikedom, samt diskuterar möjliga lösningar framåt.

May 20, 2021 02:00 PM in Stockholm

Loading
* Required information