webinar register page

Hållbar vattenförsörjning i föränderliga tider
Sverige går mot ett varmare klimat där vi kommer att se både ökad vattenbrist och mer extremväder med fler översvämningar. På flera håll i Sverige känner vi redan av dessa förändringar, exempelvis i de senaste årens vattenbrist på Gotland och översvämningarna i Halland tidigare i år. Vad behövs för att hantera dessa förändringar? Är landets kommuner rustade för att möta utmaningen som klimatförändringarna utgör? Hur ser vi till att vi hanterar vårt vatten väl - både i situation av brist och överflöd?

Irene Bohman, Nationellt expertråd för klimatanpassning, Södra Östersjöns Vattendistrikt
Anna Dahlman Petri, WSP
Lovisa Gelotte, Svenskt Vatten

Nov 25, 2020 02:00 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sarah Breslin.