webinar register page

Havens välbefinnande – ett arbete från källa till hav
Välkommen till vårt webbinarium där vi kommer diskutera den s.k. ”källa-till-hav-ansatsen”.

Källa-till-hav-ansatsen, ett koncept utvecklat av SIWI tillsammans med sina partners i Action Platform for Source-to-Sea Management, uppmärksammas kopplingarna mellan land, vatten och hav samt hur de förvaltas gemensamt. Hur ser Sveriges arbete med hav ut – ur ett källa-till-hav perspektiv - internationellt såväl som på hemmaplan? Och hur påverkas havens förmåga att vara en livnärande kraft för såväl människa som miljö av klimatförändringarna?

May 27, 2020 01:00 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sarah Breslin.